Asociacija

2007 gruodžio 10d. buvo įsteigta Padėklų gamintojų ir remontuotojų asociacija (toliau – Asociacija). 2009 birželio 18 d., išplečiant veiklos teritoriją buvome priimti į Europos Padėklų Asociaciją, kaip EPAL Nacionalinis komitetas Baltijos šalyse. Tai yra savanoriška, ne pelno siekianti organizacija. Asociacija atstovauja narių interesus, valstybės valdymo institucijose, žiniasklaidos priemonėse, taip pat Asociacija bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis užsienio organizacijomis bei įtakingomis Europos asociacijomis ir federacijomis. Šiuo metu Asociacija vienija penkiolika Baltijos šalių padėklų gamintojų ir remontuotojų. Šis skaičius auga, kadangi daugelis gamintojų domisi asociacijos vykdomą veiklą ir yra suinteresuoti įstoti į Asociaciją.

 

Tikslai ir uždaviniai

 

Asociacija vienija savo narius šių bendrų tikslų pagrindu:

Asociacijos narių veiklos koordinavimas, atstovavimas Asociacijos narių interesams ir jų gynimas valstybės ir savivaldybės įstaigose, kitose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;
Asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija skatinimas, siekiant užtikrinti Asociacijos narių intelektinės nuosavybės teises bei prekybą padėklais, kurie atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus ir standartus;
visuomenės mokymas ir švietimas, informacijos apie Asociacijos narių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus teikimas visuomenei, siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į intelektinės nuosavybės svarbą;
Asociacijos narių informavimas apie valstybės įstaigų priemones, turinčias įtakos nariams bei veikimas dėl tokių priemonių taip, kaip nusprendžia patys nariai.
Asociacija, siekdama savo tikslų ir nepažeisdama Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų teisės aktų, veikia šiose, žemiau išvardintose veiklos rūšyse, kurios yra reikalingos jos teisėtiems, šių Įstatų 13 punkte suformuluotiems, tikslams įgyvendinti (veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 

• Leidyba, spausdinimas ir įrašytų informacijos laikmenų tiražavimas informacijos, susijusios su Euro padėklais srityje;
• Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, srityje, susijusioje su Euro padėklais;
• Bendrieji patarimai ir konsultacijos bet kuriais klausimais, vienaip ar kitaip susijusiais su Euro padėklais, Asociacijos narių atstovavimas teismuose ir kitose valstybės įstaigose bei santykiuose su privačiais asmenimis;
• Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa bei tyrimas srityje, susijusioje su Euro padėklais;
• Visuomenės informavimas ir švietimas Euro padėklų srityje;
• Kultūrinė veikla.

 

Valdyba

 

Asociacijos valdymą vykdo Asociacijos Valdyba ir vykdantysis direktorius. Valdybą sudaro nariai:


1. p. Saulius Stonys, UAB "Julisa" savininkas
2. p. Tatyana Sargsyan, UAB "Ramundas" Verslo vystymo direktorė
3. p. Artūras Dirginčius, UAB "Alsena" direktorius

4. p. Villem Massur,  "Metrosystem" OÜ Pardavimų direktorius

5. p. Olegs Meduha, SIA ’Pallet Timber Company’ direktorius


Valdybos pirmininku 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo išrinktas p. Saulius Stonys.
Asociacijos vykdantysis direktorius – Janas Likšo.
 

 
Naujienos
Užsiprenumeruokite naujienas
Įrašykite savo el. pašto adresą:
Susisiekite su mumis
Janas Likšo
+370 616 88011
info@europallets.lt
Čiurlių k., Prienų raj., Lietuva
 
Lietuva, Petkeliškių g.23, Čiurlių k., Prienų raj., telefonas: +370 616 88011, el. paštas: info@europallets.lt